Beautynieuws on Facebook Beautynieuws on Twitter Beautynieuws on Google Plus

Copyright

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van www.BeautyNieuws.nl (waaronder de website, de nieuwsbrief, de RSS-feeds en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het kopiëren, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van VNU Exhibitions Europe BV. Zonder schriftelijke toestemming van VNU Exhibitions Europe BV is het ook niet toegestaan gebruik te maken van onze handelsnamen en merken.

Gebruiksvoorwaarden van RSS feeds  
Voor het publiceren van onze RSS feeds op jouw website is ook uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de uitgever VNU Exhibitions Europe BV. Als deze toestemming verleend is moeten de RSS-feeds conform de volgende regels geplaatst worden

1. Als je onze feeds op je website vermeld mag je maximaal 25 woorden uit de RSS feed als inleiding op het artikel plaatsen en zal er vervolgens via de tekst  de tekst  "lees verder" een koppeling gemaakt moeten worden naar het gehele op artikel www.BeautyNieuws.nl

2.  Als er in het nieuwsitem geen andere bron wordt vermeld dan is de bron automatisch de redactie van BeautyNieuws.nl 

We behouden ons bovendien het recht voor het gebruik van de feeds te beëindigen wanneer we dat nodig achten. Je mag feeds van Schoonheidsspecialistennieuws niet verder verspreiden. 

Artikelen geheel of gedeeltelijk overnemen
Heb je een interessant artikel gelezen op www.BeautyNieuws.nl en zou je dat graag op jouw website willen publiceren? Vanwege het auteursrecht op onze artikelen staan wij dat in principe nooit toe.

Op bovenstaande regel kunnen wij alleen een uitzondering maken als je voorafgaand aan de publicatie in jouw medium contact met ons opneemt. Na betaling van de prijs van het artikel (minimaal € 0,50 per woord) geven we je schriftelijk toestemming om (een deel van) een artikel van www.BeautyNieuws.nl overnemen op jouw website of in jouw nieuwsbrief.

Ben je hierin geïnteresseerd, mail dan de titel van het artikel dat je wenst te gebruiken en je factuurgegevens naar customerservice@vnuexhibitions.com .Geef duidelijk aan in welk medium je het artikel wil opnemen en wat het gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand is (of wat de oplage van gedrukte media is). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Sluikreclame
Het is derden niet toegestaan om BeautyNieuws.nl te gebruiken voor sluikreclame: voor reclame voor het eigen bedrijf, via reacties bij artikelen, of anders, zonder toestemming vooraf van  VNU Exhibitions Europe BV.  Deze (sluik)reclame wordt verwijderd, of er wordt een melding bij gemaakt dat het sluikreclame is. Bij herhaling worden passende maatregelen genomen.

Onder sluikreclame door derden verstaan wij het plaatsen van reacties op de website waarbij gerefereerd wordt aan een commerciële dienst of bedrijf met het doel (onbetaalde) reclame te maken. Hier horen ook postings of reviews bij die in opdracht van bedrijven worden geplaatst. Wie graag meer publiciteit wenst voor het eigen bedrijf kan gebruik maken van de mogelijkheden voor adverteren op deze site.